Đầu đốt gas riello RS

Hiệu : Riello

Xuất xứ : Italy

Đầu đốt phù hợp với các loại nhiên liệu: Natural Gas, LPG, CNG,..

Với công suất sinh nhiệt từ: 400 đến 6300kW nhiệt (344.000 đến 5.375.000 kcal)

0969 516 513
0969 516 513