Dây đuôi heo dùng cho gas

160,000

Dây đuôi heo hơi và dây đuôi heo lỏng dùng cho gas LPG.
LPG: 90cm

NPT in: 8A

Xuất sứ Đài loan

0969 516 513
0969 516 513