Đầu báo rò rỉ gas

Mã: Gas Detector Danh mục:
0977 04 1136
0977041136