Van điều áp cấp 1 63kg/h

620,000

Van điều áp cấp 1 công suất 63kg/h: WARMF VALVE

P in: 3 bar – 16 bar

P out : 0,2 bar – 2,1 bar

NPT in : 1/4″

NPT out : 1/4″

Khối lượng 0,3 kg

0969 516 513
0969 516 513