Van điều áp 147kg/h – WAFRM VALVE

1,300,000

Van điều áp cấp 1 công suất 147 kg/h: WARMF VALVE

P in: 3 bar – 16 bar

P out : 0,2 bar – 2,1 bar

NPT in : 1/2″

NPT out : 1/2″

Khối lượng 0.5 kg

0969 516 513
0969 516 513