Đồng hồ áp suất 100mm không dầu

Đường kính mặt :100mm
Đơn vị đo: KGF/CM2; PSI
Chân ren : 3/8″
Có các dải cân :
0- (-760)kgf/cm2
0-1kgf/cm2 ==> 50kgf/cm2
Sử dụng đo áp suất : khí, nước, Gas

0969 516 513
0969 516 513