Ốc ren trái lắp van điều áp

Kết nối giàn gas với van điều áp cấp 2

Thích hợp cho lắp van dân dụng và van công nghiệp

Vật liệu thép

NPT 1/4″

0969 516 513
0969 516 513