Van điều áp gas cấp 1 500kg/h

3,100,000

Van điều áp gas cấp 1 công suất 500kg/h:

P in: 3 bar – 16 bar

P out : 1 bar – 3 bar

NPT in : 1″

NPT out : 1″

Khối lượng 2 kg

0969 516 513
0969 516 513