Van điều áp gas cấp 1 1000kg/h

4,100,000

Van điều áp gas cấp 1 công suất 1000kg/h:

P in: 3 bar – 16 bar

P out : 1 bar – 3 bar

NPT in : 2″

NPT out : 2″

Khối lượng 3 kg

0969 516 513
0969 516 513